Formandens beretning v. Louise Brown

Generalforsamling den 27. februar 2023

Velkommen – dejligt at se så mange. Det er en stigning på 50 % i f t sidste år!!!!
En særlig velkomst til æresmedlem Preben Larsen.

Det har været et spændende år, hvor vi har fået gang i bestyrelsesarbejdet, været i dialog med vores omverden og sat de første streger til, hvad vi skal være vores rolle i tiden der kommer. Vi har konsolideret os og som bestyrelse fundet en model, hvor vi som arbejdende bestyrelse kan spille en rolle. Vores drift varetages af en slags sekretariat, der ligger i regi af GoRanders Aps. Siden sidste Generalforsamling, hvor det var et spørgsmål og Foreningens fortsatte eksistens, er vi blevet overbeviste om, at en lokal baseret organisation, der varetager det lokales interesser, er et godt fundament i tillæg til de meget store regionale og meget politisk styrede turismeselskaber. Kan vi få de to niveauer til at arbejde sammen og supplere hinanden og respekterer hinandens roller, har begge niveauer en eksistensberettigelse. Og så kan vi lave en stærk lokal turisme, der gør det værd for turister, der søger andet og mere end top 10 attraktioner, 4 stjernede hoteller og internationale Michelin restauranter. Så kan vil lave det som turister også søger: autenticitet, hjertelighed, gæstfrihed, lokale fiduser og røverhistorier. Det der ligger ud over de store strategier, forretningsplaner og politiske fiksfakserier.  Det er det, det lokale niveau kan levere, simpelthen fordi, vi har hver vores unikke kulturarv, måde at være på, dialekt m.m. Hvis man vil putte alle egne, herreder og kommuner i samme suppe misser vi det unikke og særprægede.  Vi skal med andre ord finde den rette balance imellem på den ene side den store internationale markedsføring, store strategiske udviklingsprojekter, hvis succes gøres op i belægningsprocenter, renteafkast og stjerne og på den anden side rammer, kultur, varme og åbenhed for der midt i mellem står lokalbefolkningen, som nok er den allerstørste attraktion vi har. Bl.a. derfor er det vigtigt, at have vores borgere med i vores turismeudvikling. De lokales deltagelse skal også i væsentlig grad lægge fundamentet for turismesucces. Der er jo ikke mange steder, der kan leve at turisme alene. 

 Medlemmer

Vores medlemmer er vores fundament. Ingen medlemmer, ingen forening. Hvad det angår, har vi konsolideret os. Vi er landet på et medlemsniveau, der er på et antal, der udgør et fundament, vi kan arbejde videre udefra. Vi har mistet en del medlemmer, men der er sandelig også kommet nye til. Nogle har fortrudt deres udmelding. Men samlet set en lille tilbagegang i forhold til sidste år. Det er ingen hemmelighed, at vi gerne vil have flere medlemmer. Det er vi i gang med at gøre os fortjent til.

Vi kan bl.a. i samarbejde udbyde et program med ture i og omkring Randers – byvandringer, busture, sejlture m.m. Disse er for alle, men I som medlemmer for 10% på disse ture og på andre lokale varer, der sælges på samme GoRanders Web shop. Dette gælder både for jer, der er private medlemmer og medarbejdere i de virksomheder, der har et erhvervsmedlemskab på 2.000 og derover.

I fremtiden vil vi videreudvikle disse fordelagtige tilbud, der både giver jer en oplevelsesværdi og viser nye sider af Randers, som I som ambassadører gerne må sprede det gode ry om.

Markedsføring/Synlighed
Det ligger også i vores naturlig interesse at bakke op om de turismeaktører, der gerne vil gøre en ekstraordinær indsats for at blive synlige og sælge sig selv og dermed Randers. Derfor har vi bl.a. været med i forskellige udgivelser med annoncer. Budgettet rækker desværre ikke langt til dette.

I fremtiden vil vi arbejde med en Facebook profil – der skal indeholde stærke oplevelser, lokale oplevelser, fun facts.

Nyhedsbreve til jer som medlemmer vil også være en mulighed, som I kan sige ja tak til at modtage. Det har vi allerede arbejdet med. Men kommunikation er stærkt udfordret af nye metoder og platforme. Det arbejder vi til stadighed på.

Turisme er en disciplin i samarbejde. Og det kan godt til tider være svært. Turisme er blevet centraliseret og politisk styret i sådan en grad, at det kan være svært at få øje på, hvor det lokale engagement og iværksætteri skal og kan spille sin rolle. Derfor er I som medlemmer vigtige. Både som borger og som virksomheder. Det er vigtigt for os og for vores turister, at vi som egn/by/kommune har en tydelig identitet, som man kan genkende fra den fortælling man får i markedsføringen. Der skal være sammenhæng mellem markedsføringen og det gæsten oplever, når de er her. Her kan vi bidrage med de små røverhistorier og viden fra vores liv her.

 Vi ønsker at samarbejde til alle sider, hvor det giver mening for alle parter. Vi har indledt dialog med VisitAarhus, så vi kan berige hinanden til gavn for vores område. Vi vil gerne række ud til alle aktører, der direkte eller indirekte er berørte af turismen, til de interesseorganisationer, der arbejder med rammerne for de gode oplevelser f.eks. natur og kultur og græsrødderne der finder nye og utraditionelle veje. Vi vil også gerne række ud til VisitAarhus, som har ansvaret for turismeudvikling i Region Aarhus, herunder Randers. Det vil vi gøre med målet om at finde sammen på områder, hvor vi kan berige hinanden, gøre en synlig forandring og ikke mindst lykkes med en turisme, der hverken bliver for industrielt eller for ødelæggende for lokalsamfundet.

De store succeser i dansk turismehistorie er ikke født på skrivebordene i et ministerium. De er født ved lokal handlekraft af én eller få personer: Legoland, Djurs Sommerland, Messecenter Herning, Tivoli, dristige hotelfolk, dygtige campingfolk for at nævne nogle. De har behov for gode rammer at agere i. Det hører også med, at det lokale niveau kan have en tilbøjelighed til som musen, der ser sig selv i spejlet og ser en tiger. Lokalpatriotismen kan løbe løbsk.

Vi vil i Turistforeningen gerne med vores historie og vores viden bygget op gennem mange mange år og tage del i de drøftelser, der måtte være.

I det hele taget vil vi også gerne blande os, tage del i, være med og bidrage. Vi er jo endeløst begejstrede for Randers og Kronjylland: vores kulturarv, vores levende kulturliv, der rækker fra X-factor over sportens verden til fantastiske kammerkoncerter. På det punkt er Randers en storby. Vores fantastiske natur har endnu til gode rigtigt at blive bragt i spil som fritids- og ferieoplevelsesrum. Det er så småt  på vej med succeshistorien i Udbyhøj som det gode eksempel.

Vi ser fremad og glæder os til alle de opgaver, der måtte komme med Turistforeningen i – skal vi sige – version 3. Version 1 er den mellemfolkelige bevægelse og ukommercielle, version 2 er det professionelle samarbejde mellem kommune, erhverv og forening og version 3: vidende og  nytænkende, ukommerciel.

Jeg håber sammen med bestyrelsen og det netværk vi omgiver os med kan bidrage til at gøre en forskel for en positiv turisme til gavn for borgere, virksomheder og skattegrundlaget.  

Nyhedsbrev

Se udsendte nyhedsbrev
klik her