Nyt fra formanden – januar 2021

Kære medlemmer af Turistforeningen for Randers og Omegn

2020 var det værste år nogensinde for turisme og oplevelsesøkonomi. For Turistforeningen var det det 1. år, hvor vi skulle stå på egne ben sammen med vores medlemmer. Vi mistede nogle og vi fik nogle nye. Vi holder skindet på næsen. Tak til alle jer, der tror på Randers og på, at en lokalt forankret indsats er et vigtigt supplement til den store østjyske organisering med base i Aarhus.

Vores medlemmer har kæmpet en brav coronakamp – ofte på ulige vilkår på grund af regeringens forskelsbehandling af f.eks. private og offentlige attraktioner. Vi ønsker alle et Godt Nytår, hvor vi sammen kan vinde 2021. Vi ser med beundring på den fightervilje og evne til at nytænke forretningssplaner og ideer. Tak til randrusianere, er bakker op om det lokale erhvervsliv. Det er guld værd og med til at sikre at vi har oplevelser og tilbud også efter Corona.

Mange Randers-hilsner
Peder V. Poulsen, fmd.

Nyhedsbrev

Se udsendte nyhedsbrev
klik her