Om Randers

Vi glæder os til at byde dig velkommen til Randers og Omegn. Vi er klar til at tilbyde dig gode oplevelser, som du kan tage dig med hjem til samlingen af gode minder.

Randers er noget for sig selv

Randers er noget for sig selv. Byen er en hyggelig dansk købstad med en historisk bykerne fra Middelalderen og tydelige spor fra 17-1800-tallet, hvor Randers havde en virkelig opblomstring på handel. Det rige opland Kronjylland havde Randers som handelscentrum.

I dag blander de charmerende spor fra historien sig med det moderne byliv. Kulturlivet med en perlerække af store og små kulturinstitutioner giver sammen med de mange restauranter/cafeer og mange unikke specialbutikker en helt særlig stemning.

Den allestedsnæværende giver en dimension til oplevelsen af Randers, som er helt unik. Gudenåen, Randers Fjord, Vorup Enge og mange andre naturområder giver alle muligheder for oplevelser, hvor der er plads, tid og højt til himlen.

I Randers følger vi ikke nødvendigvis med strømmen. Vi kan lide at rumme skæve og særprægede ideer. Vi bygger kupler med regnskove tæt på bycentrum, vi bygger et Elvis Univers i Eventhuset Memphis Mansion, hvor du får Elvis og hans verden under huden og helt ned i maven i Dineren, byens hotel var først med konserves, el, køleskab og garage i kælderen til gæsterne biler. Og så flyttede vi lige Det gamle Rådhus fra 1778 hele 3 meter for at give plads til en stigende biltrafik ind i byen. Danmarks eneste flodhavn er i fuld udvikling ikke mindst takket være at man renser fjorden op hvert 3. år, så skibene kan komme ind.

Vi står parat til at fortælle dig alle de spændende historier. Du kan booke en guide. Så får du virkelig meget at ide om Randers og Omegn.

Randers Kommune er blandt landets største kommuner med ca 98.000 indbyggere.

Facts om Randers Kommune

Antal indbyggere

Areal (km2)

Kilometer Kystlinje (Kattegat, Randers Fjord og Gudenåen)

Købstadsprivilegier:

År 1302 af Kong Erik Menved.

Uddannelsesinstitutioner:

3 privatskoler, herunder Danmarks Største,
Tradium (blandt Danmarks største), Minerva med handelsskole og akademiuddannelser, Social og sundhedsskole, Professionsuddannelser, 3 gymnasier

Bystyre/Byråd:

Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev Randers Kommune sammensat af Purhus, Nørhald og Randers Kommune, samt dele af Mariager og Sønderhald.

Byrådet består af 31 medlemmer.

Erhverv:

Internationale: Danish Crown, Tulip,

Landsbyer:

87 store og små landsbyer i Randers Kommune, der udgøres af et meget stort opland.

Læs om nogle af dem her:  https://issuu.com/visitranders3/docs/landsbyer_i_randers_kommune

Randers’ historiske rødder

Egnen blev besøgt allerede i den sidste mellemistid af en lille gruppe omvandrende jægere, der kendes fra nogle dådyrknogler, som blev fundet ved landsbyen Hollerup nær Langå. Navnet Randers kommer af Randaros, der betyder en bakkekam ved en å.

Her var betingelserne til stede for at færdes over et vadested, som senere blev til en bro. Her opstod tidligt en handelsplads, hvor et spor af hærvejen kunne krydse den store flod. Runesten fra vikingetiden vidner om vejene fra Nord og Syd. Det gamle sagn om pigen Else fra Gudenåens udspring, der blev bortført af halvguden Guddar, fortæller os om Gudenåens store betydning og forklarer navnet på Gudenåen.

 

Vikingetid

Vikingetiden satte også sine spor. Mest markant er sporene af landsbybebyggelser nord for byen og ved Kjølvejen i Hornbæk og fundet af et vikingesværd i Gudenåen.

Et vigtigt fund fra en af de første kristne trækirker i denne periode er Hørningplanken.

Knud den Hellige kendes fra byens ældste historiske kilder, idet en mønt med hans navn er slået her i 1086, ligesom den islandske Knytlingesaga omtaler det møde i Randers, hvor det planlægges at dræbe ham, som det senere skete i Odense St. Albani kirke.

 

Middelalderen

Middelalderbyen var præget af tre store klosteranlæg: Benediktiner nonneklosteret Vor Frue ved den nordlige udkant, Franciskanernes Gråbrødrekloster i byens østlige udkant, samt Helligåndsordenens kloster ved klosterkirken Sct. Mortens Kirke mod vest. Disse institutioner var store jordejere både i byen og i landområderne. Fra disse klostre gik der forbindelsestråde ud til hele Europa, især til paven i Rom. På landet opstod Essenbæk kloster mod øst og Glenstrup kloster mod nord. Langs Gudenåen kendes flere klostre.

 I 1302 fik Randers købstadprivilegier udstedt af Erik Menved. Disse privilegier gav købmændene gode muligheder for at handle rundt om i landet, således fik denne befolkningsgruppe større økonomisk og politisk magt i Randers. Før dette blev helt fuldbyrdet, skal der omtales nogle afgørende begivenheder i byens historie.

I 1340 den 1. april om natten drog væbneren Niels Ebbesen med en flok af sine mænd ind i byen og dræbte den kullede greve Gert af Holsten. Denne begivenhed fik stor betydning. På længere sigt fik kongen Valdemar Atterdag samlet landet igen, og for eftertiden kom Niels Ebbesen til at stå som et af de mest markante symboler på den danske nationalitet.

 

Reformationen

Ved reformationen 1536 skete der store ændringer i Randers. Kong Christian d. III overtog kontrollen med klostrenes jordejendomme, og som tak til Randersborgerne for hjælpen med at slå Skipper Klements bondehær tilbage, befæstede han byen med både voldgrav og mure. Gråbrødreklosteret blev ombygget til Dronningborg Slot, som kongens lensmand skulle bo på.

 

Handelsliv i 1600-tallet

Handlen blomstrede og i 1600-tallet sætter de store købmænd dagsordenen både i by og på land. Fede stude opfostres på engarealerne ved fjord og å, købmændene låner penge til kongemagten og tjener gode renter hjem. Udviklingen bremses dog af svenske og tyske besættelsestropper, der brandbeskatter byen, men alligevel oplever Randers en stor velstand, som ses på de velbevarede bindingsværksgårde fra denne tid.

 

Velstand i 1700-tallet

På Djurslands bedste jorder samlede adelen storgodser. På Rosenholm sad slægten Rosenkrantz, der havde magt i rigsrådet, Brokslægten og senere Skeelerne samlede gods omkring Gl. Estrup, ligesom Clausholm blev en stor herregård. Mod nord og vest findes Skeelernes og Plessens Fussingø og vest for Langå herregården Ulstrup.

Sidst i 1700-tallet oplevede Randers en god vækstperiode. Den navnkundige borgmester Carøe tog initiativ til at få sejlrenden oprenset, betydelige rederifirmaer så dagens lys og besejlede verdenshavene. Dragonregimentet ankom til byen.

Rådhuset, Sct. Mortens Kirkes tårn og den smukke amtmandsbolig Middelgade 2 blev de synlige tegn på velstandsperioden.