Formandens beretning v. Louise Brown

Generalforsamling den 8. april 2024
Nordisk Film Biografer

Velkommen – dejligt at se jer – og især velkommen til æresmedlemmerne Preben Larsen og Karny Koch.    

Sidste års generalforsamling betød, at bestyrelsen blev fuldtallig, og der er kommet nye og flere kræfter til at løfte opgaverne og bidrage til opfylde foreningens formål, der er at varetage medlemmernes interesser i markedsføringsmæssige og turistpolitiske forhold samt at afholde relevante arrangementer, der bidrager til indsigt og viden og om Randers og Kronjylland.

Vi lider selvfølgelig lidt endnu af eftervirkninger fra Randers Kommunes opsigelse af samarbejdet med Turistforeningen. Det betyder jo bl.a., at vi alle arbejder frivilligt med ad hoc sekretariats assistance fra GoRanders.

Men det betyder ikke, at vores interesse for Randers og Kronjylland ikke er på samme høje niveau, som det altid har været. Aktivitetsniveauet afspejles af den økonomi, vi har og ikke mindst af de turistpolitiske rammer, der hersker. Vi lægger energi i, at få et nyttigt og godt samarbejde med VisitAarhus med gensidig respekt for vores eksistensgrundlag. Det kræver en stor indsats at gøre det tydeligt, hvad vi hver især står for og kan overfor turismens interessenter, og hvorfor de måske skal være medlem begge steder. Hertil kommer, at GoRanders samler interessenterne for afsætningsmæssige tiltag. I 2023 har de førende interessenter bedt GoRanders gennemføre en koordinerende markedsføringsopgave med opbakning af Turistforeningen og VisitAarhus. Turistforeningen er tilfredse med, at vi kan agere i disse ramme til glæde for vores medlemmer. Det bliver spændende at se, hvad fremtiden på det organisatoriske turistlandkort vil vise. Frigast-rapporten, der udkom for nogle få måneder siden anbefaler, at de statslige tilskud på ca. 2 mia. fjernes fra hhv. destinationsselskaberne, f.eks. VisitAarhus, Woco m.fl.  – fra de nationale turismeorganisationer og fra projekter støttet af Erhvervsfremmebestyrelsen. Samme tiltag anbefales også i erhvervsfremmestøtten. Det anbefales, at de kommuner, der ønsker turisme som indsatsområde betaler af de kommunale budgetter og af turismens interessenter. Der pågår i disse uger politiske forhandlinger – så ser vi, hvor det hele lander. For Randers’ vedkommende vil det betyde radikale ændringer, hvis anbefalingerne følges. Kommunen skal så igen hjemtage turismen fra Aarhus – og finde sine egne veje. I den forbindelse vil det være naturligt for Turistforeningen at spille sig selv på banen igen.

Bestyrelsen har været på et studietur til Copenhagen Visitor Service, for at prøve at forstå, hvorfor man i København driver et stor Turistkontor overfor Tivoli, fuld bemandet og med digitale betjeningstilbud.

Organisation:  hører under Fritids- og kulturforvaltningen. Kontorchef herfra er ansvarlig leder. De ønsker indflydelse i Københavns Destinationsselskab, Woco, men på grund regler kan det ikke lade sig gøre.

Tal:
16 mio. i omsætning – heraf finansierer indtægtsgivende virksomhed ca. 8 mio. kr.
20 by- og eventcykler, som er sponsorerede
8 decentrale infocentre
300.000 besøgende årligt på CVC – udlændinge men også mange danskere.
450.000
brochurer udleveres

Overvejelser: løbende vurdering om det er pengene værd:
 ja fordi:
giver en vigtig direkte kontakt til gæsterne, der kommer for at tale med en lokal,
– tjek af Google m.m.,
– dyr destination, så derfor skal man sikre, at gæsterne får det hele med.
 – CVC gør værdikæden tydelig, bidrager til:

– at erhvervet tager et fælles ansvar for destinationen.
– Synligt fællesskab.
– En platform at arbejde ud fra.

Udfordring med Frederiksberg Kommune, der ikke mærker effekten. Hvad kan de gøre? De kan ikke finde sammen om en fælles retning. Randers’ situation kan være et parallel hertil.
Produkter: Bykort, tematiserede city walks (fysisk og digitalt).

 

Besøg Dansk Erhverv, branchedirektør Lars Ramme
Lars gennemgik nogle af de store turistpolitiske temaer, hvor DE har kæmpet: turistskat, overturisme, udendørs servering, uddannelse, organisering, som fik nogle utilsigtede effekter: (Udtrykte sig positivt overfor de lokale initiativer, der er opstået som f.eks. GoRanders og Turistforeningsarbejde) Opfordrede til medlemskab.

Vores lokale repræsentant på Christiansborg inviterede på en eksklusiv rundvisning. Her fik vi samlet set en klar fornemmelse af det politiske arbejde.

Dagen gav indsigt i det lokale turismearbejde i København, lobbyarbejde i en brancheorganisation og af det politiske liv på Christiansborg. Totalt set det turisme består af på det organisatoriske niveau.

Den læring har vi taget med os – og implementere i det fremtidige arbejde.

 

På det mere jordnære og konkrete, har vi i Turistforeningen haft fokus på medlemspleje og arrangementer. I Samarbejde med GoRanders har vi udbudt en række arrangementer til fordelspris. Det har f.eks. været byvandringer, besøg på Randers Havn, Sejlads med Lillebjørn på Randers Fjord, busture i Naturpark Randers Fjord osv.

Vi har i årets løb udsendt 4 nyhedsbreve med orienteringer om oplevelser i Randers og Kronjylland.

Vi har iværksat videooptagelser af medlemsvirksomheder. Disse bruges på hjemmeside, on line markedsføring m.m. Dette fortsætter og styrkes i det kommende år.

Turisme er også at varetage de virksomheders interesser: vi har f.eks. haft dialogmøde med en virksomhed, der ønsker at etablere et sommerhusområde med 17 sommerhuse. Randers og Kronjylland har kun meget meget få sommerhuse og nyopførelse kan have stor betydning for den lokale udvikling. Så var der trusler om at etablere et stort biogasanlæg op og ned ad Djurs Sommerland. Vi bidrog med et FB indlæg om, hvor uhensigtsmæssigt det ville være. At man overhovedet får den tanke, fortæller os noget om, hvor turisme som erhverv rangerer både i det politiske system og i blandt andet erhverv.

Konkret markedsføring er jo ellers henlagt til VisitAarhus iflg. en aftale med Randers Kommune og VisitAarhus. Alligevel synes et større antal turismevirksomheder, at der var behov for en koordineret markedsføring af Randers. Den indsats bidrog Turistforeningen til økonomisk. Det blev til en samlet sommerkampagne på ”nærmarkedet” på 145.000 kr. Vi støttede også produktionen af et fysisk kort over Randers og Omegn, som udgives af GoRanders Aps. VisitAarhus har dermed stoppet udgivelse af deres bykort og ønsker et samarbejde fremover. Året i billeder, som udgives af Randers Amtsavis, synes vi tegner et godt billede af Randers, så den støttede vi også i 2023 med 2 specialsider i særtryk i et oplag på 200..

Og hvordan går det så i Randers? Ja nogle attraktioner og overnatningssteder går det bedre, andre går det den forkerte vej.  Overnatningssektoren har det lidt svært med øget kapacitet i Aarhus – hertil kommer yderligere 1000 nye værelser i 2026.

Randers kan ikke nøjes med at lægge alle sine æg i VisitAarhus. Skal vi have den andel af turismen som vores potentiale kan retfærdiggøre, må vi have en indsats, der i synergi med Aarhus-regionen, sætter fuld spotlight på Randers og Kronjylland. Det store regionale samarbejde er nødvendigt, men virker kun, hvis vi som destination underbygger det med egne målrettede initiativer.

Lad mig på vegne af bestyrelsen slutte af med en stor tak til jer medlemmer for opbakningen. I det ligger der også en invitation til aktivt at tage del i vores arbejde for en positiv turisme – til gavn for virksomhederne, turisterne og for skattegrundlaget.

Og sidst men ikke mindst – tak til dagens talere – og Nordisk Film Biografer Rene Jensen for at lægge rammer til mødet i dag.

Nyhedsbrev

Se udsendte nyhedsbrev
klik her