Corona spor i Randers

af | jan 4, 2021

Vi har alle hørt, at Corona har haft en frygtelig indflydelse på turismen og hele oplevelsesindustrien. Sommerhusudlejning har fyldt meget i medierne, sammen med hotelovernatning i København og Aarhus og møde- og kongressegmentet. Men hvad med Randers? Hvad har Corona betydet for Randers og Omegn?

I kolde tal har det betydet, at Hotellerne i Randers har mistet 21.682 overnatninger fra 2019 til 2020. Det svarer til et fald på 59%. Tallet på den samlede overnatning (Hotel, feriecentre, vandrerhjem, lystbådehavne, campingpladser) var i 2019 132.434 overnatninger. I 2020 var tallet så lavt, at det ikke kunne opgives af diskretionsgrunde. Kilde: Danmarks Statistik / VisitDenmark Videncenter.

Tallene på attraktioner, restauranter og andre oplevelser samt mistet turismeomsætning i detailhandlen er ikke opgjorte eller offentlig tilgængelige for Randers. Men tabet er stort. Vores udenlandske gæster har et langt højere gennemsnitligt døgnforbrug end danske gæster, og det er i høj grad dem, vi har mistet.

Diverse hjælpepakker, som regeringen har lanceret, har været en god hjælp, men det spændende er om det er nok. Regeringens omstillingspulje på 100 mio og tildelt ekstra 15 mio., gav håb til at se fremtiden i møde i en ny verden. 763 virksomheder søgte for i alt 236 mio. og 230 har fået støtte. De lokale Randers tal er ikke opgjort.

Det generelle indtryk er, at turismevirksomhederne i Randers har været gode til at tilpasse sig, tænke nyt og finde nye veje. Ikke mindst bruger mange tiden på efteruddannelse, muligheden for karriereskift etc. I alt er 1346 arbejdspladser relateret til turisme i Randers Kommune. En stor del af dem står midlertidig uden job. Tallet er på niveau med IT/Kommunikation og væsentligt mere end både sundhed/medico, energi/miljø, møbler og beklædning. Kilde: Tilstandsrapport Randers, Randers Kommune, 2020.

Randes Kommune har iværksat en række bygge- og istandsættelsesarbejde, forbedret betalingsbetingelserne for deres leverandører og fremskyndet projekter, hvor det har været muligt. Erhverv Randers og Randers Kommunes Erhvervsafdeling har ydet rådgivning til virksomhederne og Byrådet har bevilget gratis parkering op til jul på udvalgte p-pladser i Randers C for at understøtte detailhandlen og en spredning af de handlende af Coronahensyn.

Der er ikke gjort særlige foranstaltninger for turismen. Altså det erhverv, der er hårdest ramt. Mere end godt 1100 arbejdspladser er ramte. Det underbygger behovet for at søge samarbejde om at kickstarte branchen i Randers, når situationen igen bliver til rejser og oplevelser.

1 ½ times byvandring i det gamle Randers med en kyndig Randers Guide.
I må være op til 15 personer. Pris kr. 850.
Læs mere om det tilbud på dette link: Byvandring i Randers eller kontakt GoRanders, amk@goranders.dk

Gavekort ”Byvandring i det gamle Randers”
En god gave er et gavekort på En Byvandring i det gamle Randers. Pris kr. 850,-. Kan bestilles hos
GoRanders, amk@goranders.dk  eller se på: Gavekort Randers.