Nyt fra formanden – oktober 2020

Kære medlemmer,
Siden I sidst har hørt fra Turistforeningen, er der sket rigtig meget. Det vil vi gerne fortælle jer om i dette nyhedsbrev TuristRanders.

Vi har i forlængelse af omorganisering på turismeområdet været i tænkeboks for at finde vores rolle i den nye fremtid. Vi har ikke været et sekund i tvivl om, at der ville være behov for en lokal forankret organisation, hvis fornemste opgave det er at varetage de lokale interesser. Det er vi i det forløbne ¾ år blevet bekræftet i. En gang var turisme jo flere gæster jo bedre, koste hvad det ville. I dag er turisme i lige så høj grad, ja en forudsætning for en sund turismeudvikling, at vi ser på bæredygtighed, co2, madspil, autentiske og lokale oplevelser, som rækker ud over top-10 listerne, klimahensyn, ressourceforbrug, de 17 verdensmål og meget mere. Det er en global dagsorden, som kan virke fjern, men som en lokal forankret Turistforening kan gøre lokal, nærværende og vedkommende.

Med en stigende national og international konkurrence giver det rigtig god mening, at Randers er en del af Aarhusregionen. Og det giver mindst lige så god mening, at vi i Randers – landets 6. største by, regionens 2. største, også lokalt ser på, hvordan vi vil udvikle vores destination og håndtere turismestrømmen. Her har vi hver vores rolle at spille – roller der supplerer hinanden.

I dette og i kommende nyhedsbreve vil vi holde jer orienteret om, hvad vi i Turistforeningen arbejder med og om turismens muligheder til gavn for erhvervslivet i Randers. Vi håber, at I vil tage godt imod det, give jer tid til at læse det og også gerne kommentere med holdninger, viden og ønsker.

De venligste Randers hilsner
Bestyrelsen v.
Peder V. Poulsen, formand.

Nyhedsbrev

Se udsendte nyhedsbrev
klik her